Opleidingen

Overzicht

Hoe een opleiding kiezen?

De Introductiedag geeft je een overzicht van de leer van de 7 stralen (Esoterische psychologie) en van bepaalde begrippen binnen de Universele wijsheid.
Het is handig maar geen voorwaarde om met de lange termijn trajecten te starten.

De Lange termijn trajecten brengen je in een traject van bewustzijnsverruiming en doen dit via toelichting en vooral ook meditatie.  Zo ervaar je de energieën (en blijven het geen abstracte ideeën) en brengen ze je lichamen in beweging (fysiek, emotioneel en mentaal). Dit alles met als bedoeling een verdere integratie met de ziel te bewerkstelligen.

 1. Het eerste jaar : Esoterische psychologie
 2. Het tweede jaar: Esoterische astrologie
 3. Het derde jaar: Universele wijsheid: Bewustzijn in een ruimer perspectief deel1
 4. Het vierde jaar: Universele wijsheid: Bewustzijn in een ruimer perspectief deel2

Deze trajecten brengen je in een ritme van verruiming, vandaar dat het gaat om 7 maanden met telkens één dag in de maand in de week van de volle maan. Wat in beweging is gebracht, blijft de rest van de maand doorwerken.

Daarnaast bestaan er Korte trajecten, thema’s die verdiept worden, zoals bvb “Het Aquarius tijdperk” of de “3-daagse stiltemeditatie”.

Los van de opleidingen worden bij nieuwe maan en volle maan ook avondmeditaties georganiseerd. Zo kan je in groep mediteren, en in groep kunnen de energieën veel krachtiger instromen.

In het Aquarius Centre worden ook andere evenementen/workshops georganiseerd en gegeven door gastdocenten. Deze vind je terug onder de knop “Aquarius Centre”.

Voor wie: de opleidingen en meditaies zijn open voor al wie zijn werk/leef kader wil verbreden, geïnteresseerd is in het pad van de ziel.

Begeleider: Bénédicte Leys

Plaats: de opleidingen en meditaties vinden plaats in het Aquarius Centre, Venuslei, 2950 Kapellen 

Datum: alle data worden vermeld onder de knop ‘Agenda’

Voor meer informatie: neem contact op met Bénédicte Leys:
benedicte@antepassio.be
tel: +32 (0)3 605 41 20
mob: +32 (0)477 27 82

Algemene voorwaarden: Voor al onze workshops en opleidingen zijn “Algemene voorwaarden Antepassio versie 2017” van toepassing.

Kort: Introductiedag Esoterische psychologie volgens H.P. Blavatsky en A. Bailey

Deze introductiedag wil je laten kennismaking met de leer van de 7 stralen zoals weergegeven in de boeken van Alice Bailey en H.P. Blavatsky. Hoe beïnvloeden de 7 stralen ons leven en dat van onze cliënten? Hoe beïnvloedt de weg van onze ziel ons leven? Hoe kan de leer van de 7 stralen ons helpen inzicht te krijgen over de gebeurtenissen in ons leven en/of over onze ontwikkeling in bewustzijn? Wat voor waarde heeft de kennis van de 7 stralen?

Deze en nog meer vragen worden overlopen in een mooi kader in Kapellen.

De moderne psychologie onderzoekt de menselijke persoonlijkheid via de objectieve wereld van waarneembare verschijnselen en vormen. Naast deze exoterische psychologie kan de wetenschap van de esoterische psychologie worden geplaatst. Esoterisch staat voor de innerlijke wereld die voor het oog onzichtbaar is. De esoterische psychologie bestudeert de aard van de ziel in de vormen, en de onzichtbare subjectieve energieën en krachten achter de zichtbare objectieve wereld van de vormen.

Na deze introductiedag kan je beter evalueren of je een verdere verdieping wenst in deze leer.

Aan de orde komen o.a.:

 • Van waar de Esoterische psychologie
 • Het Doel – het plan – De visie en dienst
 • De 7 stralen : kort overzicht
 • Wat voor waarde heeft de kennis van de 7 stralen
 • Hoe werken de 7 stralen in de mens
 • Voorbeelden uit de therapie
 • Enz..

Voor wie: Open voor al wie zijn werk/leef kader wil verbreden

Begeleider: Bénédicte Leys

Plaats: in het Aquarius Centre, Venuslei, 2950 Kapellen

Datum: zie agenda (van 10 tot 16u)

Bijdrage :  € 90,- (incl. BTW). Inschrijving is definitief door storting van de bijdrage op de rekening van QMS bvba/Antepassio : BE14-6451-2444-6183 (BIC: JVBABE22) met vermelding van Introductiedag datum en je naam. Na storting wordt de factuur toegestuurd.

Voor meer informatie: neem contact op met Bénédicte Leys:
benedicte@antepassio.be
tel: +32 (0)3 605 41 20
mob: +32 (0)477 27 82

Algemene voorwaarden: Voor al onze workshops en opleidingen zijn “Algemene voorwaarden Antepassio versie 2017” van toepassing.

Kort: Het Waterman tijdperk

3 voormiddagen coaching/opleiding “Het Waterman tijdperk“, 1 voormiddag per maand.

Zoals jullie weten is onze zon na 2000/2500 jaar “Vissentijdperk” overgegaan naar het “Watermantijdperk”.
Deze overgang heeft een grote invloed op al het leven op onze planeet, en zeker op de mensheid als geheel en onszelf als individu.

Wat betekent deze overgang voor de aarde?
Welke invloeden zijn er nu?
Welke veranderingen brengen ze voor de mensheid en welke veranderingen in mijn leven?

We gaan hier 3 zaterdag voormiddagen dieper op in via toelichting en meditatie.
Momenten van groepsmeditatie zijn heel helend en vergroten onze draagkracht voor de energieën.  Begrijpen wat er gebeurt, helpt ons dan weer om ons over te geven aan de veranderingen in ons leven.

Door Bénédicte Leys te Kapellen of online via zoom.

Voor wie: Open voor al wie zijn werk/leef kader wil verbreden

Begeleider: Bénédicte Leys

Plaats: in het Aquarius Centre, Venuslei, 2950 Kapellen, ook online mogelijk

Datum: zie agenda (van 10 tot 13u)

Bijdrage :  € 165,- (incl. BTW) (vr 3 bijeenkomsten). Inschrijving is definitief door storting van de bijdrage op de rekening van QMS bvba/Antepassio : BE14-6451-2444-6183 (BIC: JVBABE22) met vermelding van Watermantijdperk, datum en je naam. Na storting wordt de factuur toegestuurd.

Voor meer informatie: neem contact op met Bénédicte Leys:
benedicte@antepassio.be
tel: +32 (0)3 605 41 20
mob: +32 (0)477 27 82

Algemene voorwaarden: Voor al onze workshops en opleidingen zijn “Algemene voorwaarden Antepassio versie 2017” van toepassing.

Kort: 3-daagse Stilte meditatie

De oude wijsheid stelt dat meditatie één van de drie belangrijke pijlers is voor zelfontwikkeling (studie, meditatie en dienstbaarheid).

Meditatie brengt zielecontact en éénlijnigheid.
Meditatie doet een toestand van evenwicht ontstaan.
Meditatie bestendigt de trilling.
Meditatie helpt bij het verleggen van de gerichtheid.
En zoveel meer …

In deze drie-daagse willen we een dieper inzicht opbouwen in hoe het bewustzijn werkt. Het bewustzijn heeft vele gelaagdheden. We creëren de nodige ruimte in onszelf zodat deze gelaagdheden zich kunnen tonen en zo vrijkomen. Dit zonder invoeging van kracht, maar wel door het verdiepen van de stilte in en rondom onszelf.

Je zal ontdekken dat het vrijkomen van de gelaagdheden ook een helderheid tot gevolg heeft waarbinnen (heldere) inzichten en een grote besluitvaardigheid ontstaan.

Eenmaal voorbij het geruis van het fysieke, emotionele en mentale lichaam, raken we de essentie van ons wezen, onze ziel. 

3 dagen van in stilte samenzijn en mediteren, begeleid door Pia Yesimala die vanuit haar fijngevoeligheid en mediamieke vermogens een brug bouwt tussen de gelaagdheden van jouw bewustzijn en je innerlijke wereld en ziel.

Pia Yesimala heeft al jaren lang haar intuïtieve fijngevoeligheid verder ontplooid doorheen het geven van vele opleidingen rond mediumschap, Engelen en Aartsengelen, alsook in haar readings als planetair kanaal voor de meesters van de Universele wijsheid zoals Morya en DK, om er maar een paar te benoemen …

Voor wie: voor al wie wil werken aan bewustzijns-ontplooiing

Begeleider: Pia Yesimala , Reaching the Jewel of the Heart (www.collegeofesoterichealing.com)

Plaats: in het Aquarius Centre, Venuslei, 2950 Kapellen

Datum: zie agenda : 3 dagen (van 10 tot 16u)

Bijdrage :  voor deze 3-daagse bedraagt 300,- Euro (incl BTW) (water, thee, koffie)

Inschrijving is definitief door storting van de bijdrage op de rekening van QMS bvba/Antepassio : BE14-6451-2444-6183 (BIC: JVBABE22) met vermelding van ‘Stilte’ en je naam. Na storting wordt de factuur toegestuurd.

Voor meer informatie: neem contact op met Bénédicte Leys:
benedicte@antepassio.be
tel: +32 (0)3 605 41 20
mob: +32 (0)477 27 82

Algemene voorwaarden: Voor al onze workshops en opleidingen zijn “Algemene voorwaarden Antepassio versie 2017” van toepassing.

Lang: Coaching/opleidingstraject Esoterische psychologie of de 7 stralen (A.Bailey)

Wat is Esoterische Psychologie en hoe helpt het jezelf beter te begrijpen als een zielsgestuwde individu?

De 7 stralen vormen de basis van de ‘nieuwe’ esoterische psychologie.  Kennis van en ervaring met de 7 stralen geeft je een helderziendheid, helder voelen in de stralen van mensen en alle bewustzijnsvormen op deze aarde. Je krijgt tevens het vermogen om deze magisch te hanteren.

De moderne psychologie onderzoekt de menselijke persoonlijkheid via de objectieve wereld van waarneembare verschijnselen en vormen. Naast deze exoterische psychologie kan de wetenschap van de esoterische psychologie worden geplaatst. Esoterisch staat voor de innerlijke wereld die voor het oog onzichtbaar is. De esoterische psychologie bestudeert de aard van de ziel in de vormen, en de onzichtbare subjectieve energieën en krachten achter de zichtbare objectieve wereld van de vormen.

We gaan in groep een coachingstraject in van 7 maanden (één voormiddag per maand): tijd nemen voor contemplatie, meditatie en zelfontwikkeling maar met nadruk op Esoterische psychologie. We nemen tijd en ruimte voor onze eigen innerlijke ontwikkeling.

We gaan bewust in wisselwerking met de kosmische energieën (stralen) en doen dit in de periode van de volle maan om te genieten van hun des te krachtige instroming. De zon heeft dan een ongehinderde invloed op de aarde en dat is voelbaar.

Via toelichting, uitwisseling, contemplatie en meditatie verkennen we die invloeden en energieën en hun impact op ons dagelijks leven en onze lichamen (fysiek, emotioneel en mentaal). Stilstaan om zo dichter te komen bij de weg van onze ziel, en ook de straal van onze ziel.

Het is een ervaringsgerichte coaching, met als bedoeling meer zelf-liefde en zelf-kennis te ontwikkelen en meer begrip te krijgen voor de uitdagingen in ons leven en de thema’s van onze ziel.

‘Er is één Leven dat zichzelf eerst uitdrukt doorheen zeven basishoedanigheden of aspecten
en bijgevolg doorheen de oneindige veelheid van vormen.
Deze zeven stralende hoedanigheden zijn de Zeven Stralen, de Zeven Levens, die hun Leven geven aan alle vormen en daardoor hun betekenis, hun wetmatigheden en hun drang tot evolutie …

 • Straal 1: Wil of Kracht
 • Straal 2: Liefde-Wijsheid
 • Straal 3: Licht-Actieve Intelligentie
 • Straal 4: Harmonie -Schoonheid
 • Straal 5: Concrete Kennis-Wetenschap
 • Straal 6: Devotie -Abstract Idealisme
 • Straal 7: Orde, Ceremonie en Magie

In het Aquarius of Waterman tijdperk wordt het groepsbewustzijn benadrukt. De mensheid zal daarin grote stappen moeten ondernemen. Wij als individu, kunnen daar al bewust voor kiezen. In groep wordt de wisselwerking met de energieën nog versterkt. En de draagkracht wordt groter.

In een groep van minimum 5 en maximum 7 personen.
Eén workshop per maand.

Voor wie: voor wie geraakt is door het pad van de ziel en in deze bewustzijnsontwikkeling samen een stukje weg wil gaan.

Begeleider: Bénédicte Leys

Plaats: in het Aquarius Centre, Venuslei, 2950 Kapellen (ook online mogelijk)

Datum: zie agenda : 7 voormiddagen (van 10 tot 13u)

Bijdrage : voor de cyclus van 7 workshops verdeeld over 7 maanden bedraagt € 462,- (incl. BTW). Inschrijving is definitief door storting van de bijdrage op de rekening van QMS bvba/Antepassio : BE14-6451-2444-6183 (BIC: JVBABE22) met vermelding van Traject EP en je naam. Na storting wordt de factuur toegestuurd.

Voor meer informatie: neem contact op met Bénédicte Leys:
benedicte@antepassio.be
tel: +32 (0)3 605 41 20
mob: +32 (0)477 27 82

Algemene voorwaarden: Voor al onze workshops en opleidingen zijn “Algemene voorwaarden Antepassio versie 2017” van toepassing.

Lang: Coaching/opleidingstraject Esoterische astrologie (A.Bailey)

“Zelfontwikkeling doorheen de invloed van de stralen en de planeten …”

Wil je tijd nemen voor het verkennen van de diepere lagen van je zelfbewustzijn?
Contemplatie op onze verschillende lichamen …
Via de esoterische psychologie verkennen van je stralen en dus kwaliteiten …
Via de esoterische astrologie verkennen van de cyclische invloeden op je bewustzijn …
En zo komen tot meer zelf-liefde, meer zelf-kennis, jezelf her-oriënteren op het pad van je ziel …

We gaan in groep een coaching traject in van 7 maanden: tijd nemen voor contemplatie, meditatie en zelfontwikkeling.
Energie volgt aandacht. Vaak worden we echter geleefd en is het moeilijk om tijd en ruimte te geven aan onze eigen innerlijke ontwikkeling.

We gaan bewust in wisselwerking met de kosmische en planetaire energieën (stralen) aanwezig in de periode van de volle maan.
Via toelichting, uitwisseling, contemplatie en meditatie verkennen we die invloeden en energieën en hun impact op ons dagelijks leven en onze lichamen (fysiek, emotioneel en mentaal).
Stilstaan om zo dichter te komen bij de weg van onze ziel.

Het is een ervaringsgerichte coaching, met als bedoeling meer zelf-liefde en zelf-kennis te ontwikkelen en meer begrip te krijgen voor de uitdagingen in ons leven en de thema’s van onze ziel.
In het Aquarius of Waterman tijdperk wordt het groepsbewustzijn benadrukt. De mensheid zal daarin grote stappen moeten ondernemen. Wij als individu, kunnen daar al bewust voor kiezen. In groep wordt de wisselwerking met de energieën nog versterkt. En de draagkracht wordt groter.

In een groep van minimum 5 en maximum 7 personen.
Eén workshop per maand. 

Voor wie: voor wie geraakt is door het pad van de ziel en in deze bewustzijnsontwikkeling samen een stukje weg wil gaan.

Begeleider: Bénédicte Leys

Plaats: in het Aquarius Centre, Venuslei, 2950 Kapellen (ook online mogelijk)

Datum: zie agenda: 7 voormiddagen (van 10 tot 13u)

Bijdrage : voor de cyclus van 7 workshops verdeeld over 7 maanden bedraagt € 462,- (incl. BTW). Inschrijving is definitief door storting van de bijdrage op de rekening van QMS bvba/Antepassio : BE14-6451-2444-6183 (BIC: JVBABE22) met vermelding van Traject EA en je naam. Na storting wordt de factuur toegestuurd.

Voor meer informatie: neem contact op met Bénédicte Leys:
benedicte@antepassio.be
tel: +32 (0)3 605 41 20
mob: +32 (0)477 27 82

Algemene voorwaarden: Voor al onze workshops en opleidingen zijn “Algemene voorwaarden Antepassio versie 2017” van toepassing.

Lang: Coaching/opleidingstraject Universele Wijsheid: Bewustzijn in een ruimer perspectief (A.Bailey)

“obv het boek: De Goden wachten op ons: Bewustzijn in een ruimer perspectief”

Elke maand verkennen we een thema binnen de leer van de Universele Wijsheid (vlg de boeken van H.P. Blavatsky en Alice Bailey). We volgen hierbij voor een groot deel de structuur van het boek : Bewustzijn in een ruimer perspectief.

Zo komen aan bod: De 7 gebieden van het zonnestelsel, Bewustzijn in een ruimer perspectief, Het licht van de ziel, Discipelschap, Inwijding, De geestelijke hiërarchie van onze aarde, …

We bespreken en contempleren op de verschillende thema’s.  Telkens verdiepen en verankeren we de inzichten via meditatie. Natuurlijk is er ruimte voor uitwisseling.

We doen een voormiddag per maand, zo sluiten we aan bij het ritme van de planeet en blijven we zelf in een ritme van groei in bewustzijn. 
Via toelichting, uitwisseling, contemplatie en meditatie verkennen we de invloeden en energieën en hun impact op ons dagelijks leven en onze lichamen (fysiek, emotioneel en mentaal).  Stilstaan om zo dichter te komen bij de weg van onze ziel.

Het is een ervaringsgerichte opleiding, met als bedoeling meer zelf-liefde en zelf-kennis te ontwikkelen en meer begrip te krijgen voor de uitdagingen in ons leven en de thema’s van onze ziel.
In het Aquarius of Waterman tijdperk wordt het groepsbewustzijn benadrukt. De mensheid zal daarin grote stappen moeten ondernemen. Wij als individu, kunnen daar al bewust voor kiezen. In groep wordt de wisselwerking met de energieën nog versterkt. En de draagkracht wordt groter.

Eén workshop per maand. 

Voor wie: voor wie geraakt is door het pad van de ziel en de Universele Wijsheid en in deze bewustzijnsontwikkeling samen een stukje weg wil gaan.

Begeleider: Bénédicte Leys

Plaats: in het Aquarius Centre, Venuslei, 2950 Kapellen (ook online mogelijk)

Datum: zie agenda: 7 voormiddagen (van 10 tot 13u)

Bijdrage : voor de cyclus van 7 workshops verdeeld over 7 maanden bedraagt € 462,- (incl. BTW). Inschrijving is definitief door storting van de bijdrage op de rekening van QMS bvba/Antepassio : BE14-6451-2444-6183 (BIC: JVBABE22) met vermelding van Traject HS en je naam. Na storting wordt de factuur toegestuurd.

Voor meer informatie: neem contact op met Bénédicte Leys:
benedicte@antepassio.be
tel: +32 (0)3 605 41 20
mob: +32 (0)477 27 82

Algemene voorwaarden: Voor al onze workshops en opleidingen zijn “Algemene voorwaarden Antepassio versie 2017” van toepassing.

Scroll to Top