Coaching

lake, rocks, forest-6641880.jpg

Overzicht

Coaching

wood, wooden, bridge-3041024.jpg

Coaching richt zich op het leren hanteren van de problemen in je leven, het vinden van antwoorden op vragen, het ontwikkelen van inzichten uit het verleden en/of heden en het ontwikkelen van zelfredzaamheid om zo in je eigen kracht te blijven staan. 

We begeleiden mensen vanuit een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de mens zelf en in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Inzicht is een vorm van leren waarbinnen een cliënt bekwamer wordt in het bereiken van gestelde doelen. Het is een proces waarbinnen je bewustzijn zich steeds verder ontvouwt en je steeds meer in het centrum van je eigen leven komt te staan.

Wat kan je hiervan verwachten?

In de eerste sessie verkennen we je vraag, leer je ons kennen en bespreken we hoe we te werk kunnen gaan.  Een respectvolle samenwerkingsrelatie is de basis van alles.  Elke volgende sessie wordt besproken wat de impact was van de vorige sessie, wat zich nu toont en hoe we verder gaan.  Je blijft regie behouden in het proces.  

Bénédicte Leys heeft als achtergrond “Psycho-therapie in de Interactionele Vormgeving”, een vorm van begeleiding, waarbij verschillende, reeds bestaande therapeutische stromingen in interactie worden gebracht tot een nieuw model. Vele van deze technieken zijn ook inzetbaar bij het coachingswerk. Deze aanpak wordt aangevuld met Brainspotting, vaak aangewend voor de verwerking van trauma en blokkades, maar eveneens een manier om expansie te bewerkstelligen …. En eveneens met een meer energetische aanpak zoals het herkaderen vanuit de Esoterische psychologie (de 7 stralen) en healing.

Bart Van Ruiten heeft een systemische achtergrond (Bert Hellinger). Kenmerkend voor levensvragen waar systemisch coaching kan helpen, is dat deze vaak te maken hebben met ‘het deel uitmaken van systemen en ingebonden zijn in een dynamiek’. Vaak ligt de wortel van de dynamiek niet bij de cliënt, maar bij iets of iemand anders in het systeem.
Voor zijn begeleidingen kunnen de volgende begeleidingsmethodieken ingezet worden: het systemisch coachen, Brainspotting, oplossingsgericht coachen en eveneens een meer energetische aanpak zoals het herkaderen vanuit de Esoterische psychologie (de 7 stralen) en healing.

lake, rocks, forest-6641880.jpg

Brainspotting

Dr. David Grand aan het brainspotten
Dr.Dr. Damir Del Monte, Bénédicte Leys en Dr. David Grand

Brainspotting , een methode voor trauma-verwerking en voor expansie

Brainspotting (BSP) is een krachtige therapeutische methode die zich richt op de verwerking van trauma en blokkades door die gebieden in de hersenen te bereiken die zich aan ons cognitieve en verbale bewustzijn onttrekken en zo ons zelfhelend vermogen te stimuleren.

BSP kan ook worden toegepast om onze natuurlijke lichamelijke hulpbronnen en vaardigheden te lokaliseren, te verstevigen en ons daarmee als geheel veerkrachtiger te maken of prestaties te verbeteren. In deze hoedanigheid brengt het expansie in het systeem van de client.

Voorbij Praten en Inzicht krijgen

Brainspotting (BSP) is met andere woorden een tool die begint waar de meeste klassieke praattherapieën eindigen. Met BSP is het mogelijk ervaringen te verwerken en symptomen aan te pakken die zich buiten het bereik van onze bewuste geest en onze verstandelijke vermogens bevinden.  Maar dus ook (on)bewuste hulpbronnen en vaardigheden te leren ervaren en herkennen en zo bewust te maken en te versterken.

Brainspotting werkt vanuit het z.g.: ”Dual attunement frame”: dit duidt op twee principes. Enerzijds een veilig kader dat gecreëerd wordt zowel door de klinische relatie therapeut/coach-cliënt als ook door de neurobiologische afstemming die gebeurt tussen de therapeut/coach en de cliënt. Het vermogen tot hechten blijft bestaan en het systeem van de cliënt voelt dus de aanwezigheid van de therapeut/coach als mens. En anderzijds is het uitgangspunt niet alleen de relatie of het interpersoonlijke maar ook de neurofysiologie van de cliënt (wat er in hem zelf gebeurt).

Lichaamseigen helingsproces

BSP werkt onmiddellijk in op de diepere hersenstructuren en het lichaam zonder dat het nodig is de hele tijd over het onderwerp te spreken/analyseren. BSP richt zich rechtstreeks op de onderliggende somatische (lichamelijke) / neurofysiologische component van het onderwerp. Eens deze geïdentificeerd is, start in het brein automatisch een lichaamseigen helingsproces dat ervoor zorgt dat bijvoorbeeld bepaalde hulpbronnen in onszelf anders ervaren kunnen worden en dus ook makkelijker bereikbaar worden in ons dagelijks leven.

Wat is een Brainspot?

Een Brainspot komt overeen met een oogpositie die verbonden is aan de activatie van een thema in het brein. Met andere woorden: waar we kijken, beïnvloedt hoe we ons voelen.

De voordelen van Brainspotting:

  • Laagdrempelig en voor alle leeftijden geschikt, dus ook voor (jonge) kinderen
  • Effectief op een breed scala van aandoeningen zowel op lichamelijk als psychisch gebied, maar dus ook voor expansie
  • Nadruk op neurofysiologie en minder accent op cognitie en verbale vermogens van cliënten
  • Diep bereik in de bewuste en onderbewuste gebieden van de hersenen ( pre- cognitieve en pre-verbale gebieden)
  • Geen noodzaak om altijd te moeten praten
  • Blijvend en diepgaand resultaat op het gebied van kwaliteit van leven en performance

Hoe werd Brainspotting ontdekt?

Dr. David Grand (zie foto) ontdekte Brainspotting eerder toevallig tijdens het uitvoeren van EMDR bij één van zijn cliënten (een professionele ijsschaatster met een prestatieprobleem). Hij merkte op dat toen hij de cliënt trage oogbewegingen liet maken ze telkens op éénzelfde punt een opvallende oogreflex vertoonde. Intuïtief hield hij zijn vingers stil op dit punt (een ‘brainspot’) en vroeg zich vervolgens af wat er zou gebeuren. Het resultaat was op zijn minst verrassend te noemen. Na een tijdje kwamen er nieuwe zaken in hoog tempo tevoorschijn. Aan het einde van de sessie voelde de cliënt aan dat deze manier van werken iets diep had veranderd. De prestatieproblemen van de cliënt leken vreemd genoeg een finale oplossing te hebben gevonden.
David Grand ontwikkelde en verfijnde de methode doorheen de jaren. Ondertussen zijn er al meer dan 10.000 therapeuten internationaal getraind. Niet alleen in Europa maar ook in Zuid- en Noord -Amerika, Australië, Azië, China en Japan werken steeds meer begeleiders met Brainspotting en neemt het enthousiasme over deze methode toe.

David Grand is psychotherapeut, coach, schrijver, geeft lezingen en heeft vele ontdekkingen en ontwikkelingen gebracht binnen het domein van trauma verwerking. Zo heeft hij de Brainspotting methode ontdekt en verder verfijnd.

Meer over David Grand Phd vind je op: www.brainspotting.com

lake, rocks, forest-6641880.jpg

Esoterische psychologie
(7-stralen)

Mountain landscape

De universele wijsheid.

Zoals H.P. Blavatsky het aangeeft in haar werk “De geheime Leer”, waarmee ze universele wijsheden van het Oosten en het Westen wou verbinden, kennis en wijsheid haar doorgegeven door meester Djwhal Kuhl (zie onderaan de tekst): er is een alomtegenwoordig, eeuwig, grenzeloos en onveranderlijk beginsel, van waaruit alle leven is ontstaan, het Absolute. Vanuit enerzijds de oersubstantie (die zevenvoudig is) en anderzijds de 7 logoi of architecten of stralen genoemd , wordt alle diversiteit van de manifestatie gecreeëerd. Deze 7 stralen beïnvloeden alle leven, van melkwegstelsel of zonnestelsel of planeet tot mens, dier, plant of mineraal, tot het atoom … Wij zijn de micro-kosmos van de macro-kosmos.

Alice Bailey heeft in haar boek “Esoterische Psychologie”, de leer van de 7 stralen verder verdiept en meer toegankelijk gemaakt voor het grote publiek.

En wat betekent dit voor coaching?

De moderne psychologie kunnen we een exoterische wetenschap noemen, omdat het zich baseert op de zichtbare verschijnselen in de uiterlijke wereld. Ze probeert inzichten te krijgen op het psychisch functioneren van de mens door zijn gedrag, denken, niveau van intelligentie, hersenfunctie, patronen en dynamieken in groep enz te onderzoeken.

Na de verwerking van de pijn of blokkades, blijft echter vaak nog een groot gebied onontgonnen en dus met veel vragen. Waarom kwam ik dat tegen? Waarom heb ik de neiging tot …? Wat moet ik met het gevoel van leegte? Welke keuzes maken?

Hierop kan de wetenschap van de esoterische psychologie een genuanceerder antwoord bieden. Esoterisch staat voor de innerlijke wereld die voor het oog onzichtbaar is. De esoterische psychologie bestudeert de aard van de ziel in de vormen, en de onzichtbare subjectieve energieën en krachten achter de zichtbare objectieve wereld van de vormen.

De analyse van de 7 stralen werpt een nieuw licht op al deze existentiële vragen.

Djwhal Kuhl

Djwhal Kuhl is een lichtmeester uit het oosten. Zijn bijnaam is De Tibetaan. Hij heeft banden met de (licht)meesters El Morya en Kuthumi. Bij beide is hij leerling geweest. En beide heeft hij ook geholpen met hun spirituele werk. Een belangrijk onderdeel van zijn eigen spirituele werk is het openbaar maken van spirituele kennis. Zo heeft hij via telepatisch contact veel spirituele kennis gedeeld met Helena Blavatsky en Alice Bailey. Hieraan hebben we een flink aantal esoterische boeken te danken, zoals de 16 boeken van Alice Bailey. Waaronder de belangrijke boeken over de zeven stralen.

Scroll to Top