Meditatie

Orchid and stones on sand background, top view. Zen concept

Meditatie is het leren van focus houden, éénpuntige gerichtheid. Leren stilstaan en onze aandacht naar binnen richten.  En ons open stellen voor de innerlijke werelden.

Dat maakt ons bewuster van waar we mee bezig zijn, of hoe we geleefd worden en geeft de mogelijkheid om onze aandacht te herrichten … Zo kunnen we ons innerlijke voeden met waardevolle gedachten in plaats van destructieve impulsen bvb ….

Zo creëren we ook meer stilte in onszelf en in die stilte kunnen we in verbinding treden met ons eigen wezen en onze eigen pad ontdekken. En doorheen onze ziel komen we ook in contact met een prachtige innerlijke wereld.

Meditaties in periode van volle maan:

Het wassen van de maan tot haar volle grootte en terug afnemen ervan staat symbool voor een belangrijke kosmische wet: de wet der cycli.
“De ziele-meditatie is ritmisch en cyclisch van aard zoals alles in de kosmos. De ziel ademt en daardoor leeft haar vorm.”
Hoe meer je mediteert en in verbinding gaat met je ziel, hoe meer je zult waarnemen dat er periodes zijn van instroming, van een leven geven en stimuleren, gevolgd door periodes van wegvloeien … dit is onafwendbaar. Deze eb en vloed zien we in één leven maar ook doorheen de verschillende levens. Ben je gericht op je ziel, dan zullen deze cycli zich heel snel opvolgen … soms sta je in het zonlicht en dan weer in het duister … soms ben je heel dienstbaar en dan heb je weer het gevoel niets te bieden te hebben …

Maar als je daar bewust mee omgaat, kom je in een groot vertrouwen en kunnen die deiningen je niet meer raken. Meditatie is de manier om in je eigen kracht te blijven, in je eigen middelpunt en op je eigen ziele-pad.

Ten tijde van de volle maan, bereiken de kosmische energieën onbelemmerd de aarde en zijn dus des te krachtiger. Het is daarom een goed moment om in groep te mediteren en deze energieën mee te verankeren op aarde.  Een vorm van dienstbaarheid voor onze planeet en alles wat leeft.

Meditatie en de innerlijke wereld

Meditatie laat ons toe om in de eerste plaats in een steeds dieper contact te komen met onze eigen ziele-energie, we worden steeds fijngevoeliger. Maar die fijngevoeligheid creëert eveneens een wisselwerking met de energieën van innerlijke meesters, engelen en deva’s, andere  bewustzijnsvormen zoals de planeten, de stralen, … Het laat je toe om kennis te maken met wezens in verschillende sferen.  En elke wisselwerking zal ons stuwen in het proces van ontvouwing van ons eigen bewustzijn.

Vormen en momenten van meditatie

Bij Antepassio bieden we verschillende vormen en verschillende momenten van meditatie.
Zo heb je de wereldvrede meditaties, wekelijks georganiseerd, zonder bijdrage aangeboden als dienstbaarheid aan de mensheid om in deze bewogen tijden het hele wereldgebeuren in ons hart op te nemen en zo vanuit onze innerlijk kracht bij te dragen aan een wereld in verbinding, met respect voor al het leven.
Hierdoor vinden we ook de kracht om in ons eigen centrum te blijven en niet meegezogen te worden in de polariteiten of in angst, verwarring en onmacht… maar wel verbonden te blijven met de diepere doelstelling van onze ziel. Vrede in de wereld start met vrede in onszelf.

Je vindt eveneens volle maan en nieuwe maan (avond) meditaties.
Bij volle maan : Hoe beïnvloeden de energieën van de volle maan je bewustzijnsontwikkeling?
We mediteren, na korte toelichting over de instromende energieën, samen 2u in stilte op die energieën op de dag van de volle maan en maken zo onze verschillende lichamen zo ontvankelijk mogelijk. Zo kunnen we hun invloed ook beter waarnemen en laten inwerken.
Dit doen we in een omgeving opgeladen door kristallen uit verschillende delen van de wereld, waaronder de Himalaya, Tibet en Brazilië … 
Bij nieuwe maan: Bij nieuwe maan komen de energieën van het vorige zonneteken tot rust en nemen de energieën van het nieuwe zonneteken toe … een overgangsmoment.
We nodigen je uit om deze overgang in stilte voor te bereiden. We mediteren samen 2u in stilte en brengen zo rust in onze verschillende lichamen waardoor we ontvankelijker worden voor de nieuwe instromende energieën

En natuurlijk bestaan de langere trajectopleidingen en kortere workshops in eigen beheer ook altijd uit contemplatie en meditatie om alles diep in ons op te nemen en eigen te maken.

Wanneer opleidingen en meditaties doorgaan vind je onder de knop Agenda.

Scroll to Top